Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 711 - 720

soft copy [soft kopi]

dočasný, na papíře nezhmotněný záznam, záznam na obrazovce . >> detail

soft skills

vzdělávání: v češtině: měkké dovednosti, dříve byly nazývány také sociální kompetence. Dovednosti, které se nelze až tak snadno naučit, jedná se například o: komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, schopnost se vcítit do druhého, sebekritičnost, analytické myšlení, asertivnost, schopnost zvládat konflikty). Jsou hůře měřitelné a pro jejich získání je potřeba delší doby.. >> detail

softbal, softball [softból]

pálkovaná, sportovní hra vzniklá z baseballu., hraná větším a měkčím míčkem . >> detail

softdrink

limonáda . >> detail

softtenis, softtennis

hra podobná tenisu, s plastovými raketami a lehkým měkkým míčkem, líný tenis . >> detail

software [softvér]

počítačový program . >> detail

sója

jednoletá bylina pěstovaná pro olejnatá semena . >> detail

sokl

pata podstavce, zdi . >> detail

sol

"1. koloidní disperzní soustava; 2. solmizační slabika pro tón g; 3. měnová jednotka Peru" . >> detail

solar

pleteň autonomních nervů před horní částí břišní aorty. solar plexus . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.