Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 721 - 730

solárium

zařízení pro ozařování umělým horským sluncem . >> detail

solarizace, solarisace

"1. ozáření slunečními paprsky; 2. úbytek zčernání fotografické citlivé vrstvy s růstem expozice při značném přeexponování" . >> detail

solární

vztahující se ke slunci, sluneční . >> detail

soldateska

násilnická vojenská sebranka neukázněné vojsko . >> detail

solenoid

válcová cívka se stejně hustými závity stejného kruhového tvaru po celé délce . >> detail

solex

pneumatické měřidlo nepatrných pohybů nebo změn délky . >> detail

solfatára

výrony horkých par a plynů po ukončení vulkanické činnosti . >> detail

solicitátor, solicitor

právní zástupce s omezeným oprávněním jen k některým úkonům . >> detail

solidarita

"soudržnost, pospolitost; vzájemná podpora, svornost" . >> detail

solidární

ve shodě, svorná, vzájemně se podporující . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.