Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 761 - 770

soman

bojová chemická látka, nervoparalytická kapalina . >> detail

somár

osel . >> detail

somatický

vztahující se k tělu, tělesný . >> detail

somatizace

přenesení, odvedení psychického napětí do tělesné oblasti . >> detail

somato-

první část složených slov mající význam tělo, tělesný . >> detail

somatologie

tělověda, nauka o těle . >> detail

somatopedie

vědní obor speciální pedagogiky, defektologie, zabývá se problémy výchovy a vzdělávání tělesně postižených nemocných a zdravotně oslabených osob. >> detail

somatoskopie

tělesná prohlídka . >> detail

somatotropin

růstový hormon . >> detail

somatotyp

souhrn tvarových a funkčních tělesných znaků člověka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.