Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 781 - 790

sonáta

vícevětá instrumentální skladba pro jeden nebo více nástrojů . >> detail

sonatina

malá a technicky jednodušší sonáta . >> detail

sonda

"přístroj nebo zařízení k prozkoumání nebo měření něčeho obtížné přístupného; zkušební jáma, vrt" . >> detail

sondáž

průzkum pomocí sond . >> detail

sondování

"zkoumání sondou; opatrné, nenápadné pátrání, nepřímé zjišťování, ohledávání" . >> detail

sonet

lyrická báseň o čtrnácti verších, znělka . >> detail

song

píseň . >> detail

sonografie

diagnostická metoda, echografie . >> detail

sonora

sonorní hláska, sonanta, likvida . >> detail

sonorita

vlastnost hlásek spočívající v tom, že tónová složka převyšuje šumovou, zvučnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.