Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 831 - 840

specifikace

"přesný výčet, podrobnější rozepsání položek; zpřesnění, upřesnění" . >> detail

specifikum

zvláštnost, příznačnost, jedinečnost, jedinečná vlastnost . >> detail

specimen [spesimin i specimen]

ukázka, zvláštnost, vzor, vzorek, mustr . >> detail

spectabilis [spektábilis]

oslovení a titul děkana fakulty . >> detail

spedice

zasílatelství, zajištění přepravy . >> detail

speditérství

činnost spočívající v obstarávání přepravy zásilek vlastním jménem na cizí účet, zasílatelství . >> detail

speedball [spídból]

americká míčová hra vytvořená zkombinováním košíkové, kopané a amerického fotbalu . >> detail

speedway [spídvej]

"1. na americkém kontinentě silniční spoj dálničního typu; 2. závodní (plochá) dráha; rychlostní závody na ní" . >> detail

speech [spíč]

řeč, projev . >> detail

spektákl, špektákl

divadelní představení, show, podívaná . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.