Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 841 - 850

spektakulární

okázalý, budící pozornost, zvláštní, spektakulózní. >> detail

spektakulózní

okázalý, spektakulární . >> detail

spektrální

"související se spektrem; slovo, jehož připojení ke světelné veličině označuje, že se jedná o monofrekvenční záření a veličina je funkcí frekvence" . >> detail

spektro-

první část složených slov mající význam spektrum, obraz . >> detail

spektrografie

obor fyziky zabývající se vznikem, vlastnostmi, měřením a zaznamenáváním spekter . >> detail

spektrochemie

část chemie zabývající se spektry látek . >> detail

spektrometrie

obor fyziky zabývající se vznikem, vlastnostmi a měřením spekter látek . >> detail

spektroskopie

obor fyziky zabývající se vznikem a vlastnostmi spekter . >> detail

spektrum

"1. škála, paleta, stupnice; 2. rozděleni četnosti jevu v závislosti na měřitelném parametru" . >> detail

spekulace

"přemýšlení, rozumová úvaha; promyšlené jednání sledující dosažení prospěchu, zisku" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.