Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 901 - 910

splanchno-

první část složených slov mající význam útroby, útrobní . >> detail

splen-, spleno-

první část složených slov mající význam slezina, slezinný . >> detail

splendid isolation [splendyd ajzolejšn]

princip britské zahraniční politiky v 19. století spočívající v neúčasti na konfliktech jiných evropských mocností a umožňující soustředění na koloniální expanzi, skvělá izolace . >> detail

splín, spleen [splín]

melancholie, zádumčivost, depresivní nálada . >> detail

splog

počítače, internet. Jedná se o akronym, zkratkový termín pro anglické: spam blog. Splog je takový blog (webový deník), který je založený a plněný obsahem pouze za účelem zlepšení umístění určitých webových stránek ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů (na tzv. SERP).. >> detail

spodium

živočišné uhlí . >> detail

spoiler [spojler]

"1. aerodynamický štít; 2. rušič vztlaku, interceptor" . >> detail

spondej

dvojslabičná sestupná stopa . >> detail

spongie

houba . >> detail

spontánní

samovolný, bezprostřední, živelný, neuvědomnělý, například spontánní reakce, spontánní porod, spontánně probíhající proces. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.