Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 951 - 960

stafylokok

kokovitá bakterie sdružující se do hroznovitých útvarů, původce většiny kožních a slizničních onemocnění, např. zánětu mandlí . >> detail

stagflace

období recese provázené inflací, ekonomická stagnace . >> detail

stagiona [stadžóna]

období účinkování souboru (obv. divadelního, operního) v jednom místě, městě, sezona . >> detail

stagnace

zastavení vývoje, uváznutí, ustrnutí . >> detail

stalagmit

krápník rostoucí ze dna jeskyně vzhůru . >> detail

stalagnát

krápníkový sloup vzniklý srůstem stalagmitu a stalaktitu . >> detail

stalaktit

krápník rostoucí od stropu jeskyně dolů . >> detail

stalker

člověk chorobně posedlý určitou osobou, kterou většinou pronásleduje. Ten pro provozuje stalking.. >> detail

stalking

pronásledování člověkem (stalker), který je někým chorobně posedlý. Většinou se stalking projevuje fyzickým sledováním postižené osoby (často se jedná o bývalou přítelkyni, neuskutečněnou lásku nebo známou osobnost), nevyžádanými kontakty (telefonáty, SMS, dopisy, e-maily). Může se ale projevovat i obtěžujícím oslovováním příbuzných a přátel pronásledované osoby. Stalking postiženou osobu obtěžuje a porušuje její soukromí. Stalking je trestně postižitelný.. >> detail

stalla

chórová lavice pro kanovníky . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.