Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 121 - 130

taurofobie

chorobný strach z býků, řecky tauros = býk, forma zoofobie (chorobný iracionální strach ze zvířat). >> detail

tauromachie

býčí zápas . >> detail

tausie

taušírování . >> detail

tausování, taušování

taušírování . >> detail

taušírování

dvoubarevná plošná technika vykládání kovu kovem jiné barvy, tausování, taušování, tausie . >> detail

tautacizmus, tautacismus

tautogram . >> detail

tauto-

první část složených slov mající význam stejný, shodný, shodnost . >> detail

tautogram

veršový útvar, ve kterém všechny verše začínají stejným písmenem, tautacizmus . >> detail

tautologie

"1. vždy pravdivý výrok, formule; definice kruhem, důkaz dokazovaným; 2. básnická figura spočívající v hromadění významů" . >> detail

tautomerie

"zvláštní případ izomerie; látky stejného chemického složení reagují za různých podmínek ve smyslu různých strukturních vzorců (mají různé chemické i fyzikální vlastnosti" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.