Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 171 - 180

téka

"druhá část složených slov mající význam 1. sbírka; 2. Schránka" . >> detail

tektit

přírodní sklo vzniklé pravděpodobně přetavením terestrických hornin po dopadu meteoritu, nebo hmota vyvržená z Měsíce po dopadu velkého meteoritu . >> detail

tektogeneze, tektogenese

geol. pohyby a procesy, jimiž vznikají tektonické struktury zemské kůry . >> detail

tektologie

nauka o struktuře živých organizmů, strukturní morfologie . >> detail

tektonický

"1. stavební; 2. související s přemísťováním části zemské kůry" . >> detail

tektonika

"stavba, stavební konstrukce, styl porušení stavby hornin; nauka o kompozici, vědní obor o tektonických procesech" . >> detail

tektonizmus, tektonismus

názor vysvětlující geologické pochody především pohybem zemské kůry . >> detail

tektono-

první část složených slov mající význam tektonika, tektonický . >> detail

tektonosféra

vrchní vrstva zemské kůry, v níž dochází k tektonickým pohybům . >> detail

tel

hebrejsky, česky znamená mohyla, jedná se o vyvýšeninu, která je na blízkém východě archeologickým nalezištěm. Tely bývaly původně starověkými sídlišti. Lidskou činností se hromadil např. odpad, občas byly sídliště srovnána cizími vojsky se zemí a na stejném místě vzniklo město nové. Sídliště se tedy postupem doby 'zvedalo' a vznikal typický kopeček.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.