Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 11 - 20

tablo, tabló, tableau [tabló]

deska s podobiznami (obv. fotografickými) . >> detail

tabríz

nízký vázaný perský koberec s květinovým vzorem . >> detail

tabu

"zákaz z magických nebo náboženských důvodů; nevhodné, nedotknutelné, vyloučené téma" . >> detail

tabuizace, tabuisace

vylučování, odstraňování slov nebo témat z řeči, komunikace, jazyka, zorného pole, tabuizování . >> detail

tabula rasa [tabula ráza]

"nepopsaná tabulka; bezzkušenostní stav po narození" . >> detail

tabulátor, tabelátor

"zařízení u psacích strojů nebo počítačů umožňující řazení údajů do tabulek nebo seznamů; klávesa ovládající toto zařízení" . >> detail

tabulatura

zápis nástrojové hudby, obdoba partitury . >> detail

taburet

nízká čalouněná sedačka bez opěradla . >> detail

tacet

hud. delší pomlka nástroje nebo hlasu . >> detail

tacitní

takový projev vůle (souhlasu), který proveden mlčky, tím, že nic neprovedu, nečiním. Např. neodpovězením na nabídku firmy.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.