Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 191 - 200

telegrafie

dálkový přenos informací rádiem nebo po vedení s trvalým grafickým výstupem na přijímací straně . >> detail

telegram

písemná zpráva, sdělení poslané telegrafickou cestou . >> detail

telekinetika

nauka o telekinezi . >> detail

telekineze, telekinese

ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, psychokineze . >> detail

telekomunikace

obor sdělovací techniky zabývající se zařízeními, přenosem a řízením výměny informací na dálku . >> detail

telemark

"obrat, otočka, např. v tanci; změna směru jízdy na lyžích; doskoková pozice ve skocích na lyžích" . >> detail

telematika

telekomunikační přístup k centrálně uloženým informacím . >> detail

telemetrie

dálkové měření . >> detail

telencefalon

nejvyšší oddíl centrální nervové soustavy, velký mozek . >> detail

teleobjektiv

fotografický objektiv delší ohniskové vzdálenosti umožňující fotografování vzdálených objektů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.