Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 211 - 220

televize

sdělovací prostředek přenášející obrazové i zvukové informace prostřednictvím rádiových vln, které se v přijímači mění na obraz a zvuk . >> detail

telewriter [telirajtr]

elektrický přístroj pro přenášení rukopisných textů na dálku, teleautomat . >> detail

telex

dálnopis . >> detail

telmaplankton

plankton v malých stojatých vodách . >> detail

telofáze

čtvrtá fáze nepřímého dělení buněčného jádra, při níž se tvoří dceřiná jádra a dělí se cytoplazma . >> detail

telomera

termín vzniklý spojením řeckých slov: telos (konec) a meros (část). Telomera je speciální struktura, která kryje konce chromozomů v jádře buněk eukaryot (jaderných organizmů). Při každém dělení se telomery zkracují a jsou tak vlastně buněčnými hodinami stárnutí. Pokud se telomery zkrátí natolik, že přestanou chránit konce chromozomů, buňka se přestane dále dělit. Objevení funkce telomerů si připsal tým profesorky Elisabeth Blackburnové koncem 70. let 20. století.. >> detail

telquel [telkel]

doložka o vzdání se námitky pro případnou vadu zboží . >> detail

telur, tellur

chemický prvek, stříbrobílá, křehká látka polokovového charakteru . >> detail

telurický

vztahující se k Zemi . >> detail

téma, thema

"předmět, námět, myšlenka díla, rozhovoru, úvahy, činnosti; východisko výpovědi, kmenotvorná přípona, příznak" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.