Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 231 - 240

templář

příslušník středověkého rytířského řádu na ochranu poutníků . >> detail

tempo

"rychlost, rychle; stupeň rychlosti" . >> detail

temporale

v katolicizmu vánoční a velikonoční okruh s jejich přípravnými dobami . >> detail

temporálie

světská práva a důchody spojené s duchovní funkcí katolických duchovních . >> detail

temporální

"časový, dobový; světský; spánkový" . >> detail

temporární

přechodný, dočasný . >> detail

tempus

čas . >> detail

tenacita

tuhost, soudržnost . >> detail

tenata

"trojdílné lovecké sítě; nástrahy, osidla" . >> detail

tendence

"směřování, směr; usilování zaměřený, projevující úmysl; stranící, zaujatý" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.