Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 261 - 270

teobromin, theobromin

alkaloid obsažený hlavně v kakaových bobech . >> detail

teocali [teokali]

aztécká chrámová stavba na vysoké stupňovité pyramidě . >> detail

teocentrizmus, teocentrismus, theocentrismus

světonázor pokládající za základ světa boha, jemuž je vše podřízeno . >> detail

teodicea, theodicea

zdůvodnění, ospravedlňování boží existence . >> detail

teodolit

geodetický přístroj k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů . >> detail

teofagie, theofagie

obřad, při němž věřící pojídali to, co pokládali za tělo svého boha, aby se mu přiblížili . >> detail

teofanie, theofanie

zjevení boha . >> detail

teogonie, theogonie

názory na původ, vznik, zrození bohů, světa . >> detail

teokracie, theokracie

vláda vykonávaná ve jménu boha, bohovláda . >> detail

teolatrie, theolatrie

uctívání boha, bohoslužba . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.