Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 271 - 280

teologie, theologie

"bohosloví; věda zabývající se náboženskou vírou, jejími zdroji a předměty" . >> detail

teomanie, theomanie

duševní porucha projevující se náboženským blouzněním, náboženský blud . >> detail

teomorfní, theomorfní

zobrazený v božské podobě, představovaný jako bůh . >> detail

teorém, teoréma

v dané axiomatické soustavě dokázané, pravdivé, platné tvrzení . >> detail

teorie

názorový systém, učení, myšlenková soustava . >> detail

teozofie, teosofie, theosofie

"boží moudrost; intuitivní, mystické zření boha, podstaty světa" . >> detail

tepee

týpí . >> detail

tepich, tébich

koberec . >> detail

tequila [tekila]

silný mexický alkoholický nápoj . >> detail

tér

dehet . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.