Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 321 - 330

termín

"1. odborný výraz, název; 2. lhůta, období, stanovený den" . >> detail

terminace

ukončení reakce, zánik aktivních center řetězových a katalyzovaných reakcí . >> detail

terminál

"překladiště, konečná stanice; vstupní a výstupní zařízení počítače" . >> detail

terminální

koncový, závěrečný, poslední, vrcholový . >> detail

terminativum

dokonavé sloveso vyjadřující začátek i konec děje, terminativní, omezovací sloveso . >> detail

terminátor

"kdo nebo co končí nebo dokončuje;rozhraní mezi osvětlenou a neosvětlenou částí tělesa sluneční soustavy" . >> detail

terminologie

"odborné názvosloví; nauka o termínech" . >> detail

terminus technicus [termínus technykus]

"technický termín; výraz, název v odborném názvosloví" . >> detail

termisol

žárovzdorná keramická hmota pro elektrická topidla . >> detail

termistor

polovodičový nelineární odporník . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.