Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 331 - 340

termit

"1. všekaz; 2. směs hliníku (ve formě prášku nebo krupice) s oxidy jiných kovů" . >> detail

termo-, thermo-

první část složených slov s významem teplo, teplý . >> detail

termoakumulační

akumulující teplo . >> detail

termodifuze, termodifuse

tepelná difuze . >> detail

termodynamika

teoretický obor fyziky zabývající se vlastnostmi makroskopických soustav bez ohledu na jejich mikrostrukturu . >> detail

termoelektrický

související se vzájemnými vztahy tepla a elektrické energie . >> detail

termoestezie, termoestézie, termoestesie

citlivost organizmu na teplo, schopnost organizmu vnímat tepelně podněty . >> detail

termofilní

teplomilný . >> detail

termogeneze, termogenesehiol.

zvyšování produkce tepla v těle teplokrevných živočichů vystavených chladu . >> detail

termografie

"zobrazovací technika využívající k vytvoření obrazu změny fyzikálních nebo chemických vlastností tepelně citlivých látek; tepelný přenos barviva z kopírovací pásky, listu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.