Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 341 - 350

termochemie

část fyzikální chemie zabývající se studiem tepla souvisejícím s chemickými reakcemi . >> detail

termojaderný

související se slučovací jadernou reakcí, termonukleární . >> detail

termokauter

lékařský přístroj k vypalování např. bradavic . >> detail

termokolor

speciální barevný nátěr měnící po ohřevu na určitou teplotu barvu a používaný k měření teploty, termometrická barva . >> detail

termokolorografie

způsob zobrazování v oblasti infračervného záření . >> detail

termoluminiscence

tepelně buzená luminiscence . >> detail

termolýza

tepelné štěpení organických látek na jednodušší sloučeniny . >> detail

termometr

teploměr . >> detail

termometrie

obor zabývající se zejm. měřením teploty a definováním teplotních stupnic . >> detail

termonastie

růstové pohyby rostlin způsobené změnou tepelných podmínek prostředí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.