Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 361 - 370

termotropizmus, termotropismus

pohyb rostlin vyvolaný změnou teploty . >> detail

termovize, termovise

"televizní systém založený na infračerveném záření; užití např. v lékařské diagnostice, při měření teplot v chemickém průmyslu" . >> detail

terms of trade [térms of trejd]

směnné relace v zahraničním obchodu . >> detail

termy, thermy

"termální vody, prameny, teplice; lázně" . >> detail

ternární

vytvořený, vzniklý ze tří částí . >> detail

terno

výhra, dosažení úspěchu . >> detail

terofyt

jednoletá rostlina . >> detail

teror

"násilí, hrozba násilím, zastrašování; hrůzovláda" . >> detail

terorizmus, terorismus

souhrn metod hrubého zastrašování užitím násilí a síly, obv. s politickým podtextem . >> detail

terp

vyvýšenina navršovaná lidmi v nízko položených periodicky mořem zaplavovaných územích při pobřeží Severního moře, využívaná jako útočiště během záplav . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.