Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 411 - 420

textura

vnitřní uspořádání, struktura, stavba . >> detail

tezaurace, thesaurace

vyjmutí hotovostních peněz z oběhu . >> detail

tezaurus, thesaurus

"velká slovní zásoba, lexikon, velký slovník; pokladnice, zásobárna" . >> detail

teze, these

"myšlenka, tvrzení, poučka, zásada; dokazované tvrzení; těžká, přízvučná slabika veršové stopy" . >> detail

tezovitý

založený na tezích . >> detail

TFP

zkratka pro angliké: Time For Prints, neboli v překladu: čas za fotografie. Tento termín je používán ve fotografické praxi a popisuje formu spolupráce mezi fotografem a modelkou (modelem) (případně maskérem či dalšími spolupracovníky). Místo honoráře tak např. model získá fotografie a domluví se zároveň práva za jakých je může užít. Nejčastěji se domluví možnost užití pro vlastní prezentaci.. >> detail

TGV [téžévé]

Train á Grande Vitesse, francouzský systém vysokorychlostní železniční dopravy . >> detail

ThDr.

theologiae doctor, doktor teologie . >> detail

théta

v řecké abecedě znak pro hlásku th . >> detail

thiasos

spolek soustředěný kolem určitého kultu. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.