Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 601 - 610

tragikomedie

"dramatický žánr mísící tragické a komické prvky; tragikomická příhoda, situace; tragikomičnost" . >> detail

trache-, tracheo-

první část složených slov mající význam průdušnice, průdušnicový . >> detail

trachea

"rostlinná céva; průdušnice, vzdušnice" . >> detail

tracheida

cévice . >> detail

trachel-, trachelo-

první část složených slov mající význam děložní čípek . >> detail

tracheo-

první část složených slov mající význam průdušnice . >> detail

tracheotomie

chirurgické otevření průdušnice . >> detail

trachodon

vyhynulý býložravý ještěr . >> detail

trachom

chronické infekční oční onemocnění spojivek a rohovky . >> detail

trachyt

jemnozrnná výlevná hornina s převahou živců . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.