Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 611 - 620

trailer

film: je krátká (do 3 minut) upoutávka na do kin přicházející film. Trailer je většinou složen z těch nejzajímavějších, nejatraktivnějších a nejzábavnějších scén z filmu, tak by upoutaly diváky. Scény v traileru ukázány nemusí nutně kopírovat děj filmu, některé scény ani ve filmu samotném nemusejí být.. >> detail

trajekt

plavidlo na přepravu automobilů a železničních souprav . >> detail

trajektorie

dráha . >> detail

trajler, trailer

vlečné vozidlo podvalník . >> detail

trakce

"natahování, natažení, tah; 1. způsob pohonu hnacího vozidla; 2. natahování např. páteře, extenze" . >> detail

trakt

"1. část budovy; souvislá řada budov ; 2. ústrojí, např. zažívací" . >> detail

traktát

"dlouhé učené pojednání; nudný a rozvláčný spis nebo projev" . >> detail

traktor

"1. motorové vozidlo k tažení, popř. pohonů strojů nebo nářadí; 2. posunovač papíru u tiskárny" . >> detail

traktura

část mechanizmu varhan uváděná do pohybu stisknutím klávesy . >> detail

trambus

užitkové vozidlo s vysunutou kabinou pro řidiče a pomocníka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.