Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 631 - 640

transcendentní

nadskutečné, přesahující smyslové i rozumové možnosti . >> detail

transdisciplinární

přesahující jednotlivé obory, nadoborový . >> detail

transduktor

elektromagnetické zařízení používané jako regulátor nebo elektromagnetický zesilovač . >> detail

transfer

přenos, přesun, převod (informací, věcí, poznatků, kapitálů) . >> detail

transfixe

chirurgické uvolnění srůstů . >> detail

transfokátor

objektiv s plynule měnitelnou ohniskovou vzdáleností . >> detail

transformace

přeměna, přetvoření . >> detail

transformátor

netočivý elektrický stroj k přeměně napětí střídavého elektrického proudu bez změny kmitočtu . >> detail

transformovat

přetvářet, přeměnit, převádět, převést . >> detail

transfuze, transfúze, transfuse

krevní převod . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.