Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 641 - 650

transgresiv

přechodník . >> detail

transkontinentální

procházející celým kontinentem, na opačném konci kontinentu . >> detail

transkribovat

přepisovat, přepsat jiným způsobem, provádět transkripci . >> detail

transkripce

"přepis, přepisování; fonetický přepis; úprava hudební skladby pro jiný nástroj" . >> detail

translace

přemístění, posun, posouvání, posunutí, přenášení, přenos, překlad . >> detail

translační

postupný . >> detail

translatologie

teorie uměleckého překladu . >> detail

transliterace

přepis každé litery jedné grafické soustavy literou jiné grafické soustavy . >> detail

translokace

přemísťování . >> detail

transmigrace

"průchozí migrace, přesídlování, přestěhování; převtělování, stěhování duší" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.