Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 641 - 650

transgender

termín, který se používá pro označení jednotlivců, chování atd., které jsou odlišné od toho co se od dané roli dle pohlaví očekává (pokud je někdo muž nebo žena). Transgender je to, co jde přes, . >> detail

transgenoze, transgenose

přenos genetické informace . >> detail

transgrese

překročení, přestup, porušení . >> detail

transgresiv

přechodník . >> detail

transkontinentální

procházející celým kontinentem, na opačném konci kontinentu . >> detail

transkribovat

přepisovat, přepsat jiným způsobem, provádět transkripci . >> detail

transkripce

"přepis, přepisování; fonetický přepis; úprava hudební skladby pro jiný nástroj" . >> detail

translace

přemístění, posun, posouvání, posunutí, přenášení, přenos, překlad . >> detail

translační

postupný . >> detail

translatologie

teorie uměleckého překladu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.