Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 661 - 670

transparent

"1. propagační, reklamní nebo ozdobný obraz; 2. hedvábný samet" . >> detail

transparentní

"průhledný, průsvitný; dostatečně jasný, zřejmý, zřetelný" . >> detail

transpersonální

nadosobní, vycházející z nadvědomí, překračující hranice osobnosti . >> detail

transpirace

"vypařování vody povrchem organizmu; proniknutí informace na veřejnost" . >> detail

transplantace

přenos tkání nebo orgánu na jiné místo téhož jedince nebo na jiného jedince téhož nebo jiného druhu . >> detail

transplantát

přenášená tkáň, orgán nebo jejích umělá náhražka . >> detail

transponder

radioelektrická aparatura telekomunikační družice určená k přenosu rádiových signálů . >> detail

transponovat

přenášet, převádět . >> detail

transport

doprava, přenos . >> detail

transportní

přepravní, dopravní . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.