Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 671 - 680

transpozice, transposice

přenos, převod, změna vzájemné polohy, výměna dvou prvků . >> detail

transsexualizmus, transsexualismus-

sexuální porucha projevující se zejm. touhou být opačným pohlavím . >> detail

transsonický

nacházející se v oblasti rychlosti zvuku . >> detail

transsubjektivní

přesahující osobní subjekt, nezávislý na prožitku . >> detail

transudace

nasakování, pronikání krvi nebo tělních tekutin do tkáně nebo do tělních dutin . >> detail

transudát, transsudát

tekutina nahromaděná v tělní dutině, výpotek . >> detail

transuran

radioaktivní chemický prvek nacházející se v periodickém systému prvků za uranem . >> detail

transverzální, transversální

příčný . >> detail

transverzostomie, transversostomie-

vyústění příčné části tlustého střeva navenek k odvádění střevního obsahu . >> detail

transvestitizmus, transvestitismus-

sexuální úchylka projevující se touhou žít nebo oblékat se jako opačné pohlaví . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.