Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 681 - 690

tranše

"čerpání dohodnuté půjčky nebo její části; část emise cenných papírů" . >> detail

tranzistor, transistor

polovodičový prvek umožňující zesílení elektrického proudu . >> detail

tranzit, transit

přeprava, přejezd přes území jiného státu . >> detail

tranzitivnost, transitivnost

"1. přechodovost, přechodnost; 2. tranzitivitala. >> detail

tranzitivum, transitivum

přechodné sloveso . >> detail

tranzitní, transitní

"průjezdní, průvozní; přechodný" . >> detail

tranzitron, transitron

tranzistorový oscilátor . >> detail

trap

"klus; spěch" . >> detail

traper, trapper

lovec kožešinové zvěře chytáním do pasti, zálesák . >> detail

trapéz

"lichoběžník; cirkusová visutá hrazda; zádový sval spojující lopatku páteří" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.