Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 681 - 690

tranzitivnost, transitivnost

"1. přechodovost, přechodnost; 2. tranzitivitala. >> detail

tranzitivum, transitivum

přechodné sloveso . >> detail

tranzitní, transitní

"průjezdní, průvozní; přechodný" . >> detail

tranzitron, transitron

tranzistorový oscilátor . >> detail

trap

"klus; spěch" . >> detail

traper, trapper

lovec kožešinové zvěře chytáním do pasti, zálesák . >> detail

trapéz

"lichoběžník; cirkusová visutá hrazda; zádový sval spojující lopatku páteří" . >> detail

trapista

církev: člen mnišského řádu (reformované odnože cisterciáckého řádu), vyznačují se mlčenlivostí, název odvozen od opatství La Trappe ve Francii;přeneseně: asketický, mlčenlivý člověk. >> detail

trapistické pivo

svrchně kvašené pivo podobné belgickému typu piva, které musí být vařeno mezi zdmi trapistického kláštera, mezi tyto piva patří např.: Achel, Orval, Chimay, La Trappe, Rochefort, Westmalle. >> detail

trasa

vytyčená komunikace, spojení výchozího a cílového místa, cesta, trať, dráha . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.