Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 61 - 70

talasoterapie

léčení pobytem u moře . >> detail

talbotypie

první způsob zhotovení fotografie z papírových negativů, kalotypie . >> detail

talent

"1. vysoké nadání, vloha; mimořádná schopnost; 2. starořecká jednotka hmotnosti" . >> detail

talisman

malý předmět pro štěstí nebo ochranu, amulet, maskot . >> detail

talk show, talk-show, talkshow [tokšou]

rozhlasový nebo televizní pořad, jehož součástí je rozhovor s významným hostem . >> detail

talmi

pozlacený tombak, nepravé zlato . >> detail

talmud

soubor židovské náboženské (rabínské) tradice . >> detail

talmud-tóra

škola pro židovské chlapce zaměřená na výuku talmudu a tóry . >> detail

talmudizmus, talmudismus

"způsob uvažování v duchu talmudu; myšlení lpící na formě, dogmatické uvažování" . >> detail

talon, talón

"1. karty k dobírání; 2. ústřižek na kuponovém archu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.