Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 691 - 700

trapista

církev: člen mnišského řádu (reformované odnože cisterciáckého řádu), vyznačují se mlčenlivostí, název odvozen od opatství La Trappe ve Francii;přeneseně: asketický, mlčenlivý člověk. >> detail

trapistické pivo

svrchně kvašené pivo podobné belgickému typu piva, které musí být vařeno mezi zdmi trapistického kláštera, mezi tyto piva patří např.: Achel, Orval, Chimay, La Trappe, Rochefort, Westmalle. >> detail

trasa

vytyčená komunikace, spojení výchozího a cílového místa, cesta, trať, dráha . >> detail

trasant

výstavce cizí směnky . >> detail

trasát

ten, kdo má zaplatit cizí směnku, směnečník . >> detail

trasér

"odborný pracovník při trasování; doprovodný běžec, vodič např. slepého atleta" . >> detail

trash metal [treš riietal]

tvrdá odrůda heavy metalu . >> detail

trash-black metal [treš blek metal]

nejtvrdší odrůda heavy metalu . >> detail

trasování

vytyčení, vyznačení trasy . >> detail

trast, trust

forma sdružení podniků, které nemají vlastní výrobní, obchodní ani správní samostatnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.