Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 701 - 710

trata

cizí směnka . >> detail

tratoliště

výraz pro větší množství rozlité tekutiny. Významem blízké kaluži. Používá se téměř výhradně pro spojení s krví: tratoliště krve. Oficiálně je termín prvně zaznamenán ve slovníku z roku 1884.. >> detail

tratorie

malá restaurace . >> detail

tratto

hud. protaženě . >> detail

trauenmarš

smuteční pochod . >> detail

trauma

úraz, poranění (i psychické) . >> detail

traumatizace, traumatisace

"zraňování, poškozování, ublížení; narušení integrity, odolnosti" . >> detail

traumatizovat, traumatisovat

ubližovat, zraňovat, způsobovat trápení . >> detail

traumatologie

obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou, léčením a rehabilitací poranění, zejm. pohybového ústrojí . >> detail

travé, travée

část klenby, klenební pole . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.