Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 711 - 720

travelátor

Travelátor lze nazvat pohyblivým chodníkem. Zařízení fungující jako eskalátor, ale přepravující ve vodorovné, či pouze mírně nakloněné rovině - užívá se např. na letištích pro urychlení přesunu pasažérů mezi terminály nebo v nákupních střediscích pro překonání výškového rozdílu při jízdě s nákupním vozíkem. Při větším sklonu mezi spojovanými místy se používají již eskalátory.. >> detail

traveller's cheque [trevelrs ček]

cestovní bankovní šek . >> detail

travér

vzor s příčnými proužky, tkanina s tímto vzorem . >> detail

travertin

pórovitá vápnitá usazenina vznikající vylučováním uhličitanu vápenatého z vodních pramenů, vápenný sintr . >> detail

traverz, travers

"1. vodorovný přechod při horolezeckém výstupu; 2. úhybný krok koně při vysoké jezdecké škole" . >> detail

traverza, traversa

"1. nosník; 2. hrázovitá stavba spojující usměrňovací stavbu a původní břeh" . >> detail

travestie

posměšná satirická obměna výrazu (formy) uměleckého díla . >> detail

trecento [trečento]

období vývoje italského umění po roce 1300 . >> detail

trefa

"zásah; výhoda, štěstí" . >> detail

trekking [treking]

fyzicky namáhavá turistika . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.