Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 761 - 770

trienále

umělecká přehlídka konaná každý třetí rok . >> detail

trienální

opakující se po třech letech . >> detail

trienium

tříleté období . >> detail

triér

čistič zrna . >> detail

triéra

starořecká nebo starořímská loď se třemi řadami vesel nad sebou, trirema . >> detail

triforium

"tři sdružená okna; ochoz probíhající v tloušťce zdi pod okny nad arkádami" . >> detail

trifurkace

rozdělení do tří větví . >> detail

triga

"trojspřeží; sousoší nebo plastika zobrazující trojspřeží" . >> detail

trigamie

současné manželství se třemi ženami . >> detail

trigeminus

trojklanný nerv . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.