Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 781 - 790

trichomoniáza, trichomonóza

infekční parazitární pohlavní onemocnění způsobené bičíkovcem poševním . >> detail

trichotomie

třídění na tři části, dělení do tří skupin . >> detail

trichromazie, trichromázie, trichromasie

normální schopnost rozeznávat tři základní barvy . >> detail

trik

"1. lest, úskok; důvtipný zásah; 2. způsob snímání nebo zpracování kinematografického obrazu, kterým se určité situaci dodává dojem skutečnosti" . >> detail

triklinický

trojklonný . >> detail

trikolora, trikolóra

tříbarevná stuha, vlajka složená ze tří různě barevných pruhů . >> detail

trikotýn

pružná, jemná pletená tkanina . >> detail

trilek

chvějivý, vlnivý tón . >> detail

trilema

trojice možností . >> detail

triliarda

miliarda bilionů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.