Slovník cizích slov .net

t - výpis slov 791 - 800

trilingvizmus, trilingvismus

aktivní užívání tří jazyků . >> detail

trilion

milion bilionů, 10 na 18, v některých zemích 10 na 12 . >> detail

trilobit

vymřelý prvohorní mořský členovec s krunýřem rozděleným na tři části . >> detail

trilogie

umělecké dílo složené ze tří relativně samostatných částí . >> detail

trimaran

plavidlo, které se skládá ze tří rovnoběžnýnách trupů a nebo hlavního trupu a dvou vahadel. Jedná se vlastně o variantu katamaranu, který se ale místo dvou částí skládá ze tří.. >> detail

trimer

"1. malá ploška na odtokové hraně kormidla letadla sloužící na vyvážení ustáleného režimu letu; 2. trimr. >> detail

trimestr

období tří měsíců, třetina školního roku . >> detail

trimetr

"verš rozčlenitelný na tři metra; intonačně trojdílný verš se dvěma závaznými dierezemi" . >> detail

trimortie

schopnost látky vytvářet tři modifikace strukturou se lišící, trimorfizmus . >> detail

trimortizmus, trimortismus

trimorfie . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.