Slovník cizích slov .net

u - výpis slov 121 - 130

uterosalpingografie

rentgenové vyšetření dělohy a vejcovodů za pomoci kontrastní látky . >> detail

uterotonikum

látka vyvolávající stahy děložního svalstva užívaná při porodu . >> detail

uterus

děloha . >> detail

UTFG

zkratka pro anglické: Use The F*cking Google, česky: použijte zatracený google. Použití má zkratka zejména pokud méně zkušení uživatelé se v diskuzních fórech dotazují na věci, které je možno dohledat na internetu. Zkratka se používat ve zmíněných internetových diskuzích nebo při chatování.. >> detail

util

pomyslná jednotka užitečnosti předmětu . >> detail

utilita, utility [jutylity]

"užitečnost, funkčnost; program vykonávající jisté pomocné činnosti" . >> detail

utilitarizmus, utilitarismus

postoj a hodnocení pudle míry užitečnosti . >> detail

utilitární

hledící na prospěch, upřednostňující prospěšnost, užitek, prospěch . >> detail

utilizace, utilisace

využití, zužitkovávání . >> detail

utopický

založený na utopii, týkající se utopie, neskutečný, vysněný . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.