Slovník cizích slov .net

u - výpis slov 31 - 40

umakart

"obchodní značka pro umělý karton; papír vytvrzený pomocí umělé pryskyřice" . >> detail

umbikulus, umbiculus [umbikulus]

pupek . >> detail

umbra

tmavé jádro sluneční skvrny . >> detail

umlaut

přehláska . >> detail

umpire [empajr]

hlavní tenisový rozhodčí a vyvýšené místo, kde sedí . >> detail

un poco [un póko]

hud. trochu . >> detail

unanimizmus, unanimismus

literárně-estetický směr počátku 20. století prosazující kolektivní soudržnost lidí . >> detail

unanimizmus, unanimismus [unanymizmus]

literární směr ve Francii na počátku 20. stol., zdůrazňval úlohu kolektivu, byl proti osamělosti. Vědomí jednotlivce by se mělo podřídit myšlení kolektivu. Představitel např.: Jules Romains. >> detail

unce, uncie

"1. starověká římská jednotka hmotnosti i mince; 2. středověká jednotka hmotnosti; 3. anglická a americká jednotka hmotnosti" . >> detail

unciála, unciálka

zaoblené písmo nerozlišující malá a velká písmena . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.