Slovník cizích slov .net

u - výpis slov 61 - 70

uniparita

jednorodost . >> detail

unipolární

jednopólový . >> detail

unisex

"jednopohlavnost; nerozlišitelnost mužského a ženského oblečení, účesu" . >> detail

unisono [unyzóno]

"1. hud. jednohlasně; jednohlas; 2. jednomyslně, souhlasně" . >> detail

unit [júnit]

(měrná) jednotka, díl, dílek . >> detail

unitarizmus, unitarismus

"1. systém organizace státní moci vykonávané jednotně ústřední vládou; 2. náboženské hnutí zdůrazňující jednotu Boha a odmítající dogma o Trojici" . >> detail

unitární

jednotný . >> detail

univerbizace, univerbisace

vytváření jednoslovných pojmenování z víceslovných . >> detail

univerzálie, universalia

obecné pojmy, obecniny . >> detail

uníverzalita, universalita

všestrannost, všeobecnost použití, schopností, znalostí, vzdělání . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.