Slovník cizích slov .net

u - výpis slov 81 - 90

upanišady

staroindické (bráhmanské) náboženské a filozofické texty . >> detail

update [apdejt]

"aktualizace, zdokonalení; úprava téže verze počítačového programu za novější" . >> detail

upgrade [apgrejd]

z angličtiny. Nahrazení určitého výrobku nebo (většinou) softwaru (PC programu) za novější verzi stejného výrobku. Upgrade se používá u software (programů), hardware (zařízení) i firmware při zavedení novější verze. Používá se ve smyslu nové verze (podstatné jméno) i procesu jejího zavedení (nainstalování; sloveso). V přeneseném slova smyslu se používá téměř ve všech oblastech, např.: upgradovaná nabídka. . >> detail

upload

počítače: nahrání (nebo odeslání) dat (např. souboru) od uživatele do počítačové sítě (nejčastěji internetu). Upload je anglické slovo a může znamenat nahrání dat (souboru) tak i směr kterým jsou data odesílána, od uživatele do sítě. Opakem k uploadu je download.. >> detail

uracil

pyrimidinová báze, jedna ze základních složek nukleových kyselin . >> detail

uragán

"1. hurikán; 2. silný vítr s ničivými účinky" . >> detail

uran

radioaktivní chemický prvek . >> detail

urano-

"první část složených slov mající význam 1. uran, uranový; 2. nebe, hvězdná obloha" . >> detail

uranografie

zobrazení hvězdné oblohy . >> detail

uranometrie

mapování hvězdné oblohy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.