Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 1 - 10

vabank

sázka o všechno, o celý vklad, hazard . >> detail

vacat [vakat]

"1. je prázdné, chybí; 2. prázdná, úmyslně nepotištěná stránka knihy, vakát" . >> detail

vacatio legis [vakáció légis]

doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, legisvakance . >> detail

vádemékum, vademekum, vademecum

příručka, průvodce, rukověť . >> detail

vádí

vyschlé řečiště v suchých oblastech, naplňující se vodou jen po občasných deštích . >> detail

vadium, vádium

jistota, záloha složená jako záruka na splnění určitého nároku . >> detail

vadózní, vadosní

"plytký, spodní; vsáklý ze zemského povrchu do podzemních vrstev" . >> detail

vafle, waffle

oplatka . >> detail

vagabund

tulák, povaleč, pobuda, vagus . >> detail

vagace, vakace

prázdniny . >> detail

Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.