Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 171 - 180

vertikální

svislý, kolmý . >> detail

vertisoly

druh půdy v oblastech s periodickým prosycháním půdy . >> detail

verzálka, versálka, verzála, versála-

velké písmeno . >> detail

verzatilka, versatilka

patentní tužka . >> detail

verze, verse

"varianta, obměna, jedna z několika rozdílných podob textu, vylíčení události z vlastního hlediska; rozcházející se zprávy, o téže události." . >> detail

verzifikace, versifikace

převedení do veršů, zveršování, veršování . >> detail

verzus, versus

proti . >> detail

vesna

jaro . >> detail

vesperale

katolická liturgická kniha obsahující nešporové texty s notací . >> detail

vestálka

"starořímská panenská kněžka ; cudná dívka" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.