Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 191 - 200

vexilologie

nauka o vlajkách a praporech . >> detail

veziko-

první část složených slov mající význam měchýř, měchýřový . >> detail

vezikula

ohraničená dutina v pokožce nebo pod ní, puchýř . >> detail

vezikulitida, vesiculitis

zánět semenných váčků . >> detail

vezír

vysoký státní hodnostář v některých islámských zemích . >> detail

via

"cesta; silnice, ulice" . >> detail

via facti [via faktý]

vývojem věci, ve skutečnosti . >> detail

viadukt

obloukový most převádějící dopravu přes široké údolí, vodní toky . >> detail

vibrace

"chvění, vibrování; kmitání" . >> detail

vibrafon

samoznějící ladný hudební bicí nástroj . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.