Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 201 - 210

vibranta

hláska vznikající chvěním jazyka kmitavá souhláska . >> detail

vibrato

"hud. chvějivě; přirozené kolísání frekvence a amplitudy tónu při zpěvu nebo nástrojové hře" . >> detail

vibrátor

"zařízení budící chvění, vibraci, kmitání; vibrující zařízení" . >> detail

vibro-

první část složených slov mající význam, chvění, kmitání, vibrace . >> detail

vibrovat

chvět se, kmitat . >> detail

vice versa [vice verzá]

obráceně, naopak . >> detail

vice-

předpona složených slov mající význam místo někoho, něčeho, zástupce, druhý v pořadí . >> detail

viceadmirál

místoadmirál . >> detail

viceguvernér

místoguvernér, zástupce guvernéra . >> detail

vicemiss

druhá v pořadí v soutěži krásy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.