Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 241 - 250

vikariát

"vikářství; úřad, funkce vikáře; církevní správní obvod" . >> detail

vikář

"kněz pověřený správou několika farností; pomocník faráře" . >> detail

víkend, weekend [víkend]

doba pracovního volna na konci týdne, konec týdne, sobota a neděle . >> detail

viking

účastník dobyvačných výprav podnikaných v 8.- 11. století ze Skandinávie . >> detail

vikomt

šlechtický titul hierarchicky postavený mezi hrabětem a baronem . >> detail

vikslajvant

voskované plátno . >> detail

vikuňa

divoká lama . >> detail

vila

"samostatně stojící obv. rodinný obytný dům; starořímský venkovský dům" . >> detail

vilózní, vilosník

ochlupený, porostlý vlasy . >> detail

vimpel

malý trojúhelníkově protažený praporek . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.