Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 271 - 280

virilita

mužnost, mužskost, mužství . >> detail

virion

jednotlivá částice viru schopná napadnout buňku a rozmnožovat se v ní . >> detail

virologie

nauka o virech a o nemocech jimi působených . >> detail

viróza, virosa

choroba vyvolaná viry . >> detail

virtualita

možnost, schopnost, potencialita, vnitřní síla . >> detail

virtuální

"zdánlivý, možný, potenciální; neskutečný, v tento okamžik neexistující; libovolné, nekonečně malý" . >> detail

virtuos

"dokonalý hráč na hudební nástroj; osoba dokonale ovládající svůj obor, mistr" . >> detail

virtuozita, virtuosita

"dokonalé ovládání hry na hudební nástroj; mistrovství, bravura" . >> detail

virtuózní, virtuosní

"týkající se hudebního mistrovství; dokonalý, mistrovský" . >> detail

virucidní

(víricídális), latinsky vírus = vir, latinsky caedere = zabíjet. Prostředek hubící (ničící) viry.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.