Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 321 - 330

VoIP

zkratka pro: Voice Over Internet Protocol (v češtině: přenos hlasu přes internetový protokol), technologie, která umožňuje přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů prostřednictvím počítačové sítě nebo média přenosného protokolem IP. Používá se pro telefonování prostřednictvím internetu, intranetu. >> detail

vokabulář

"název středověkých slovníků; seznam, soupis, slovník" . >> detail

vokál

samohláska . >> detail

vokalista

zpěvák, obv. chrámový . >> detail

vokalíza, vokalisa

delší melodie zpívaná pouze na samohlásky . >> detail

vokalizace, vokalisace

"změna hlásky v samohlásku; vkládání samohlásky mezi souhlásky nebo připojování samohlásky k souhlásce" . >> detail

vokalizmus, vokalismus

"soustava samohlásek; nauka o samohláskách" . >> detail

vokální

"týkající se zpěvu; týkající se samohlásky; vokálový, vokalický" . >> detail

vokáň

diakritické znaménko nad písmenem o označující ve slovenštině vyslovovanou dvojhlásku ou . >> detail

vokativ

pátý pád . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.