Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 341 - 350

volt

jednotka elektrického napětí . >> detail

volta

"označení při opakování části hudební skladby; starší italský společensky tanec v třídobém taktu" . >> detail

voltiž

"akrobacie na napjatém laně; náskok na neosedlaného koně a akrobacie na něm" . >> detail

voltmetr

přístroj k měření elektrického napětí . >> detail

volumen

"rozsah, objem; svitek; svazek (knihy), zkratka vol." . >> detail

volumetrie

odměrná analýza . >> detail

voluminózní

knižně: to co má velký objem, objemný. >> detail

voluntaristický

filozofie, psychologie: směr, který je založen na vůli;běžná řeč, politika: svévolné rozhodování, bez důvodů nebo diskuze. >> detail

voluntarizmus, voluntarismus

filozofický názor pokládající za základ všeho bytí vůli nebo jen podřízenost rozumu, vůli . >> detail

voluta

dekorační architektonický prvek ve tvaru závitnice, spirála . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.