Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 351 - 360

vombat

zoologie: vačnatý savec rodu Phascolomys, který žije v Austrálii, velikost má přibližně jako jezevec. >> detail

vorní

druhá část složených slov mající význam žravý, živící se . >> detail

vortex

plochý atmosférický nebo hydrosférický vír . >> detail

votant

hlasující, přísedící u soudu . >> detail

votivní

"věnovaný; děkovný" . >> detail

vótum

"zaslíbení, slib; vyjádření názoru hlasováním," . >> detail

vou cher [vaučr i voučr]

poukázka, záruka, potvrzení . >> detail

voucher [vaučr]

česky: stvrzenka, poukázka. Jedná se o poukázku opravňující odběr zboží nebo služeb. Například v turistice může jít o poukázku cestovní kanceláře na odběr služeb v hotelu. Voucher může být vystaven na jméno, nebo na doručitele (službu / zboží si může vyzvednout ten, kdo voucher předloží).. >> detail

vox

hlas . >> detail

vox populi, vox dei

česky: hlas lidu, hlas boží. Jedná se o středověké rčení. Dnes často používáno ve smyslu toho, že politik činí to, co si myslí (nebo co ví), že se lidu (voličům) bude zamlouvat, že se jim tak vlichocuje, podbízí.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.