Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 361 - 370

voyeurizmus, voyeurismus [ voajérizmus]

sexuální úchylka charakterizovaná vybíjením, sexuálního vzrušení tajným, pozorováním pohlavního styku jiných lidí, voyeurství . >> detail

VPN

počítače: zkratka pro anglické: Virtual Private Network, česky: virtuální privátní síť. Jedná se o virtuální síť, která slouží k propojení počítačů na dálku skrze internet (nedůvěryhodnout síť) tak, že se chovají jako by byly spojeny v jedné bezpečné síti (místní LAN síti, privátní síti). Při připojování dochází k autentifikaci a následná komunikace je šifrována a tedy více či méně bezpečná. Typickým příkladem je připojení firemních notebooků skrze internet a VPN do vnitropodnikové počítačové sítě tak, jako byste s notebookem byli ve firmě, i když tam nejste.. >> detail

vrak

"ztroskotaná, opotřebovaná loď; zničený, opotřebovaný automobil" . >> detail

vúdů, voodoo [vúdů]

magie západoindických černochů, čarodějnický kult, šamanství . >> detail

vulgarita

"krutost, surovost; všednost, vulgárnost" . >> detail

vulgarizace, vulgarisace

nesprávné zjednodušení, zploštění, zkomolení, vulgarizování . >> detail

vulgarizmus, vulgarismus

nespisovný, hrubý, sprostý výraz . >> detail

vulgární

"hrubý, sprostý; všední, obyčejný; lidový; nesprávně zjednodušující" . >> detail

vulgárnost

"hrubost, surovost; všednost; vulgarita" . >> detail

vulkán

sopka . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.