Slovník cizích slov .net

v - výpis slov 371 - 380

vulkanický

sopečný . >> detail

vulkanista

stoupenec plutonizmu, plutonista . >> detail

vulkanit

vyvřelá výlevná hornina . >> detail

vulkanizace, vulkanisace

"chemická reakce, při níž dochází ke vzniku jediné, obrovské makromolekuly; druh síťování" . >> detail

vulkanizmus, vulkanismus

sopečná činnost . >> detail

vulkanologie

obor zabývající se sopečnou činností a jevy s ní spojenými . >> detail

vulnerabilita

medicína: zranitelnost duševní nebo fyzická. Slovo pochází z anglického: vulnerable - zranitelný, poranitelný. >> detail

vulva

lůno, ženské zevní pohlavní ústrojí . >> detail

výprosa

termín používaný v novém občanském zákoníku ČR pro formu výpůjčku. U výprosy se jedná o bezplatné přenechání k užívání bez sjednání doby nebo účelu pro který má být daná věc používána. Kdo půjčuje se nazývá půjčitel, kdo si zapůjčuje výprosník. Smlouva se většinou uzavírá ústně a nebo i pouhým tolerováním užívání.. >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.